Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

Online Catalogue (Archive)

LotArt. Nr.DescriptionResultcurrent priceResult / current priceResult / PriceMy Bidstarting priceBuying price

Auction 17 (LiveBidding)  -  01.06.2019 09:00
Hungarian and Transylvanian Coins and Medals

Page 1 of 44 (874 Lots total)
Lot 1
Karl Robert (1307-1342) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1325-1342, Buda
Av: +KARO-LV•REX firenzei liliom /florentinische Lilie/
Rv: +S•IOHA-NNES•B•M álló Keresztelő Szent János /Iohannes der Täufer stehend/ Lorandus
3,44 g
Huszár: 440, C.N.H. II.: 1, Unger II.: 349, Pohl: A1, Frb.: 2.
, sehr schön
; Spätmittelalter; KARL ROBERT (1307-1342);
My Bid     starting price
Details
Lot 2
Karl Robert (1307-1342) Garas /Groschen/, (Ag), 1330-32, verdejegy nélkül /o. Mzz./
Av: +MOnETA•KARVLI•REGIS HVnGARIE király trónuson jogar­ral és országalmával /thronender König mit Zepter und Reichsapfel/
Rv: +hOnOR•REGIS•IVDITIV•DILIGIT / +IVS•DAT•PACEM•PAX•SALVTEM Anjou–magyar címer, felette liliom /Anjou–Ungarn Wappen, darüber Lilie/
3,19 g
Huszár: 443, C.N.H. II.: 6, Unger II.: 352a, Pohl: 2-1,
, Patina!, sehr schön
; Spätmittelalter; KARL ROBERT (1307-1342);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 3
Karl Robert (1307-1342) Garas /Groschen/, (Ag), 1334-36, verdejegy nélkül /o. Mzz./
Av: MOnETA•DO-MInI•KAROLI király trónuson jogarral és országalmával, lábainál két egymásnak háttal fekvő oroszlán /thronender König mit Zepter und Reichsapfel, zu seinen Füßen zwei ruhende Löwen/
Rv: +DEI•GRATIA•REGIS•hVnGhARIE keresztek alkotta gyűrűben Anjou-magyar címer /im Zierrahmen Wappen von Anjou-Ungarn/
3,14 g
Huszár: 445, C.N.H. II.: 4, Unger II.: 354a, Pohl: 4-1,
, Patina! Sehr selten in dieser Zustand!, sehr schön-fast vorzüglich
; Spätmittelalter; KARL ROBERT (1307-1342);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 4
Karl Robert (1307-1342) Garas /Groschen/, (Ag), 1337, Szomolnok /Schmöllnitz/
Av: +MOnbTA•KAROLI•RbGIS•hVnGARIb király trónuson jogarral és országalmával /thronender König mit Zepter und Reichsapfel/
Rv: +HOnOR•RbGIS•IVDICIVM•DILIGIT ferdén fekvő magyar–Anjou címer, felette sisakdísz struccfejjel, kétoldalt verdejel /Ungarn–Anjou Wappen darüber Helmzier mit Staussenkopf, zur Seite Mzz./ S-R
3,56 g
Huszár: 448, C.N.H. II.: 7, Unger II.: 355g, Pohl: 5-3,
, Patina!, gutes sehr schön
; Spätmittelalter; KARL ROBERT (1307-1342);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 5
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1342-1353, Buda
Av: +LODOV-ICIRbX firenzei liliom /florentinische Lilie/
Rv: +SIOHA-NNbS•B M álló Keresztelő Szent János /Iohannes der Täufer stehend/ Lorandus
3,57 g
Huszár: 512, C.N.H. II.: 62, Unger II.: 405, Pohl: B1, Frb.: 3.
, vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 6
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1353-57, Buda vagy Pécs /Ofen oder Fünfkirchen/
Av: +LODOVICVS:DbI:GRACIA: RbX liliomos, duplavonalas, hatkaréjos díszítményben magyar–Anjou címer, kívül hat pont /in einem mit Lilien verzierten doppelten Sechspass Ungarn–Anjou Wappen, außen mit sechs Punkte/
Rv: •+S IOHA-NNbS B M• álló Keresztelő Szent János /Johannes der Täufer stehend/ N Johannes Saracenus
3,51 g
Huszár: 513, C.N.H. II.: 63, Unger II.: 406a, Pohl: B2, Frb.: 4.
, gutes vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 7
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1364-1372, Buda,
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIb liliomos, duplavonalas, hatkaréjos díszítményben magyar-Anjou címer, belül pontok nélkül /in einen mit Lilien verziertem doppeltem Sechspass Wappen von Ungarn-Anjou, innen ohne Punkte/
Rv: •SAnTVS•LA-DISLAVSR-• Szent László bárddal és országalmával /Hl. Ladislaus mit Hellebarde und Reichsapfel/ oldalt verde- és mesterjegy /zur Seite Mzz. und Mmz./ F Petrus Chimle
3,55 g
Huszár: 514, C.N.H. II.: 64A, Unger II.: 407a, Pohl: B4-1, Frb.: 5.
, gutes sehr schön-fast vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 8
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1364-1372, Buda
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIE
Rv: •SAnTVSLA-DISLAVSR• oldalt verde- és mesterjegy /zur Seite Mzz. und Mmz./ M Petrus Chimle
3,54 g
Huszár: 514, C.N.H. II.: 64. A, Unger II.: 407d, Pohl: B4-3, Frb.: 5,
kis kiveretlenség /kleine Prägeschwäche/, R!, fast stempelfrisch-stempelfrisch
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 9
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1358-1364, Buda
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIE
Rv: •SAnTVSLA-DISLAVSR-• verde- és mesterjegy /Mzz. und Mmz./ Francesco Bernardi
3,55 g
Huszár: 514, C.N.H. II.: 64A, Unger II.:407e, Pohl: B4-8, Frb.: 5,
enyhe kiveretlenség /übliche Prägeschwäche/, vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 10
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1358-1364, Buda
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIE
Rv: •SAnTVSLA-DISLAVSR-• verde- és mesterjegy /Mzz. und Mmz./ Francesco Bernardi
3,56 g
Huszár: 514, C.N.H. II.: 64A, Unger II.:407e, Pohl: B4-10, Frb.: 5,
enyhe kiveretlenség /übliche Prägeschwäche/, gutes vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 11
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1358-1364, Pécs /Fünfkirchen/
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIE
Rv: •SAnTVSLA-DISLAVSR-• mesterjegy /Mmz./ Jacobus Saracenus
3,52 g
Huszár: 514, C.N.H. II.: 64A, Unger II.: 407f, Pohl: B4-11, Frb.: 5,
enyhe kiveretlenség /übliche Prägeschwäche/, Selten!, vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
My Bid     starting price
Details
Lot 12
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1358-1364, Pécs /Fünfkirchen/
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIE
Rv: •SAnTVSLA-DISLAVSR-• mesterjegy /Mmz./ Jacobus Saracenus
3,55 g
Huszár: 514, C.N.H. II.: 64A, Unger II.: 407f, Pohl: B4-12, Frb.: 5,
, Selten!, gutes vorzüglich
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 13
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1379-82, Buda vagy Pécs /Ofen oder Fünfkirchen/
Av: +LODOVICI•D•G•R•VnGARIE liliomos, duplavonalas, hatkaréjos díszítményben magyar-Anjou címer /in einem mit Lilien verzierten doppelten Sechspass Ungarn-Anjou Wappen/
Rv: SAnTVSLA - DISLAVSR álló király országalmával baljában, jobbjában rövidebb bárd a vállon, balra mesterjegy /stehender König mit Reichsapfel in der Linken, und mit geschulteter Streitaxt in der Rechten, zur Seite links Mmz./ Johannes Saracenus
3,55 g
Huszár: 517, C.N.H. II.: 66, Unger II.: 410, Pohl: B7, Frb.: 6,
kis kiveretlenség /kleine Prägeschwäche/, Selten!, vorzüglich-stempelfrisch
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 14
Ludwig I.der Grosse (1342-1382) Garas /Groschen/, (Ag), 1358-1364, verdejegy nélkül /ohne Mzz./
Av: +LODOVICVS DbI GRACIA RbX hVnGARIb király gótikus trónuson jogarral és országalmával /König auf gothischem Thron mit Zepter und Reichsapfel/
Rv: +DALMACIE:CROACIE:ET:C karéjok között rozetták /um den Sechspass Rosetten/ Jacobus Saracenus
3,80 g
Huszár: 522, C.N.H. II.: 68, Unger II.: 413e, Pohl: 59-4.
, gutes sehr schön
; Spätmittelalter; LUDWIG I.DER GROSSE (1342-1382);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 15
Maria von Anjou (1382-1387) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1382, Buda /Ofen/
Av: +mARIA•DbI•G•R•VnGARIE duplavonalas, hat­karéjos díszítményben magyar-Anjou címer /in verziertem doppeltem Sechspass Ungarn-Anjou Wappen/
Rv: SAnTVSLA- DISLAVR szemben álló Szent László bárddal és országalmával /Hl. Ladislaus von vorne mit Hellebarde und Reichsapfel/ oldalt verdejegy /zur Seite Mzz./
3,56 g
Huszár: 563b, C.N.H. II.: 112, Unger II.: 439c, Pohl: C1-1, Frb.: 8.
, vorzüglich-stempelfrisch
; Spätmittelalter; MARIA VON ANJOU (1382-1387);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 16
Maria von Anjou (1382-1387) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1382-84, Buda /Ofen/
Av: +mARIb•D:b•G•R•VnGARIE
Rv: SAnTSA:C-ISLAVSR• oldalt verdejegy /zur Seite Mzz./
3,57 g
Huszár: 563, C.N.H. II.: 112, Unger II.: 439b, Pohl: C1-2, Frb.: 8,
verőtőhiba /Stempelfehler/, ritka köriratvariáció! /Seltene Umschriftvariante!/, vorzüglich
; Spätmittelalter; MARIA VON ANJOU (1382-1387);
My Bid     starting price
Details
Lot 17
Maria von Anjou (1382-1387) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1384-85, Körmöcbánya /Kremnitz/
Av: +mARIA•DEI•G•R•VnGARIE
Rv: •S•LADISL-*-AVS•REX•-• oldalt verdejegy /zur Seite Mzz./
3,54 g
Huszár: 563, C.N.H. II.: 112, Unger II.: 439a, Pohl: C1-3, Frb.: 7,
, Sehr selten! Prachtexemplar!, stempelfrisch
; Spätmittelalter; MARIA VON ANJOU (1382-1387);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 18
Maria von Anjou (1382-1387) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1385-87, Kassa /Kaschau/
Av: +mARIb•DEI•G•R•VnGARIE
Rv: S•LADISL-AVS•RE oldalt verdejegy /zur Seite Mzz./
3,52 g
Huszár: 564, C.N.H. II.: 111, Unger II.: 440b, Pohl: C2-2, Frb.: 8.
, Prachtexemplar!, vorzüglich-stempelfrisch
; Spätmittelalter; MARIA VON ANJOU (1382-1387);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 19
Sigismund von Luxemburg (1387-1437) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1387-1396, Buda /Ofen/
Av: +SIGISmVnDI•D•G•R•VnGARIE négyrészt osztott címerpajzs Árpád-sávokkal és brandenburgi sassal /geviertes Wappen-Streifen und brandenburgischer Adler/
Rv: •S•LADISL-AVS•REX szemben álló Szent László bárddal és országalmával /Hl. Ladislaus von vorne mit Helle­barde und Reichsapfel/ jobboldalt mesterjegy /rechts Mmz./ Francisco Bernardi
3,52 g
Huszár: 572, C.N.H. II.: 118, Unger II.: 445c, Pohl: D1-3, Frb.: 9.
, Prachtexemplar!, stempelfrisch
; Spätmittelalter; SIGISMUND VON LUXEMBURG (1387-1437);
Result My Bid     starting price
Details
Lot 20
Sigismund von Luxemburg (1387-1437) Aranyforint /Goldgulden/, (Au), 1387-1401, Kassa /Kaschau/
Av: +SIGISmVnDI•D•G•R•VnGARIE
Rv: S•LADISL- AVS•REX oldalt verdejegy /zur Seite Mzz./ Jacobus und Christianus
3,54 g
Huszár: 572, C.N.H. II.: 118, Unger II.: 445j, Pohl: D1-6, Frb.: 9.
, vorzüglich-stempelfrisch
; Spätmittelalter; SIGISMUND VON LUXEMBURG (1387-1437);
Result My Bid     starting price
Details
Page 1 of 44 (874 Lots total)